​Positiv udvikling på Amager

Der er sket meget på Amager, siden Amager Erhvervsråd blev stiftet i 1984. Erhvervsrådet kan selvfølgelig ikke tage æren for alt det positive, der er sket på øen, men vi tror på, at vi har været med til at påvirke udviklingen i den rigtige retning.

At der er sket meget understreges af, at så sent som i slutningen af 1990’erne lå store områder med gamle industriejendomme i det nordøstlige Amager ubrugte hen og forfaldt. Nu har områderne fået nyt liv med spændende boliger, og der er aktivitet og udvikling i de tilbageværende erhvervsejendomme.

Det skyldes her ikke mindst strandparken, der har gjort denne del af Amager meget attraktiv.

Visionær metro

Metroen har også været med til at udvikle Amager positivt. Der var ganske vist mange, som havde svært ved at forstå, at metroen ikke skulle løbe under Amagerbrogade, men i stedet ud i ingenting på Vestamager og desuden skære Østamager midt igennem.

Men linjeføringen viste sig hurtigt at være visionær, da den har været katalysator for udviklingen i Ørestaden, der er skudt op i et langt højere tempo end planlagt. Og selvom Østamagerlinjen ikke er optimal med de mange blinde veje, så har metroen også her været medvirkende årsag til den positive byudvikling, der har fundet sted i de senere år.

Læs mere her: Trafikale forudsætninger​

Amager Erhvervsråd - Hveensvej 5, DK 2300 København S​

​Telefon: 32 50 44 01     

​Vi er blevet vurderet 5,0 ud af 5 stjerner baseret på mere end 2 anmeldelser på Facebook